Inici

Recursos TIC per al Tercer Sector

Vols trobar algun recurs en concret?

0
Recursos TIC publicats... i pujant!

Sabies que la NASA té un repositori d'imatges ES-PEC-TA-CU-LAR per a descarregar?

¿Coneixes Genially, Prezi, Powtoon, ... o encara prepares les teves presentacions en Power Point?

Podries dir més de 3 eines CRM específiques per al Tercer Sector?

Existeix una aplicació que, a banda de traduir documents a diversos idiomes... en conserva tota l'estructura!

Si has de contactar amb un proveïdor tecnològic, tens en ment algun vinculat amb el Tercer Sector?

Fes servir aquesta pàgina com tu vulguis...

No hi ha una única manera de fer servir Recursos3s.org. Resol un problema concret, visualitza un canvi més important a la teva organització, deixa’t assessorar/ajudar per algun dels proveïdors detallats a la pàgina (alguns d’ells ni saben que hi apareixen!)… o, simplement, navega per trobar algun recurs que pugui ajudar-te en el dia a dia de la vostra organització.

Només vinc a mirar...

A VEURE SI TROBO ALGUNA COSA QUE EM PUGUI INTERESSAR

Hem de canviar coses...

ineficiències o necessitat a l'entitat

No sé ni per on començar...

PERDUTS...

Preguntes més frequents sobre aquest lloc...

L’univers de les TIC es quasi-infinit; en aquesta pàgina només mostrem recursos que compleixin COM A MÍNIM UNAd’aquestes condicions – que, entenem, acosten Recursos3s.org a la filosofia i necessitats del Tercer Sector:

 • En primer lloc, que siguin recursos ESPECÍFICS per al TERCER SECTOR i d’ús exclusiu (o gairebé)… o bé que el propi recurs pertany a l’entorn NO LUCRATIU (cooperatives, per exemple).
 • Fan servir CODI OBERT per als seus desenvolupaments (habitualment implica gratuïtat en llicències… però, fonamentalment, implica filosofia de projecte).
 • Són GRATUÏTES o FREEMIUM (amb la part gratuïta amb una funcionalitat interessant per a una entitat).
 • Malgrat no ésser gratuïtes, tenen CONDICIONS ESPECÍFIQUES – d’ús, preu, suport, … – per a entitats del TERCER SECTOR.

Ens permetrem algunes excepcions:

 • Quan en algun àmbit concret no existeixen solucions alternatives que sí compleixin les condicions exigides (p.e. gestió de residències o escoles…).
 • Quan es tracta de solucions d’ús genèric i habitual en el Tercer Sector (p.e. alguna solució ERP/Comptabilitat, o vinculades a mitjans de pagament, o…).

Etiquetem els recursos segons els criteris descrits anteriorment – únicament és possible una etiqueta, la prioritat la marca l’ordre establert – i, en qualsevol cas, sempre existeix la possibilitat de comparar tots els atributs dels recursos…

A banda de referències a pàgines/recursos que ofereixen recursos TIC en condicions especials per a ONL o a altres llistes de recursos, els proveïdors de serveis i de formació/suport – que apareixen en aquest llistat sense que hi hagi cap acord o retribució pel mig – haurien de:

 • Tenir unavinculació evident amb el Tercer Sector, bé a nivell de forma jurídica (cooperatives, associacions, …), bé perquè tenen les ONL com a (quasi) exclusiu sector client.
 • Tenir experiència provada en el desenvolupament o implantació de recursos TIC dels què apareixen en aquest web.
 • Els seus serveis van associats de forma evident a la implantació de tecnologia (i poden orientar les entitats en el procés de selecció).

En un sector en què, habitualment, existeix un desconeixement important de les solucions TIC disponibles…

… entenem que val la pena implementar un web on anem recollint, dintre de les limitacions evidents, aquelles tecnologies, apps, eines i recursos que, d’una manera o una altra, poden ser d’utilitat per a les Organitzacions no Lucratives.

Des de diverses dimensions i classificacions, tot facilitant la comparativa entre elles, incorporant recursos de proveïdors que puguin acompanyar les entitats en aquest camí de implantació de solucions TIC, …

Recursos3s.org no és més (ni menys) que un “menú” de recursos tecnològics al servei del Tercer Sector.

Aquest web, amb les seves limitacions – per la infinita quantitat de tecnologies existents, la dificultat d’actualització i classificació, el lògic desconeixement detallat d’algunes d’elles, … – pretén oferir a les entitats sense afany de lucre de qualsevol volum un conjunt de recursos TIC que poden ajudar a millorar la seva eficiència en la gestió de la informació.

No es tracta de “acumular” recursos, sinó d’aportar recursos coneguts, provats, presents al nostre “mercat”, que tinguin alguna aplicació en entitats no lucratives – tot i que el producte, en sí mateix, no ho sigui -.

És un projecte de tots i totes… sí, també és el teu projecte

Recursos3s neix de la iniciativa individual de professionals de l’àmbit de les TIC i el Tercer Sector, amb l’objectiu de recollir en un entorn accessible aquells recursos que coneixem, fem servir o llistem.

No hi ha voluntat de comercialització, ni d’associar serveis a la consulta de la pàgina, ni de publicitar uns recursos sobre d’altres, …

El suport tècnic és senzill – un lloc web amb més o menys encert en el disseny – i l’evolució del projecte la marcarà l’interès del sector. Després de l’esforç inicial de creació i càrrega de recursos, el projecte hauria de mantenir-se de manera senzilla a partir de la col·laboració del sector (professionals, entitats, proveïdors, …).

Ningú millor que els usuaris i usuàries de les aplicacions per tal d’aportar la seva valoració i experiència…

És molt important comptar amb les experiències de les persones i entitats usuàries dels diferents recursos que es presenten. Existeixen dues vies fonamentals d’aportació al projecte:

 • Avaluar els recursos existents a la pàgina via “estrelles”, deixant el teu comentari (experiència d’ús, aplicacions interessants, …). Ens limitarem a eliminar aquelles que continguin una valoració en termes ofensius.

 • Aportar noves aplicacions que haurien d’aparèixer en aquestes llistes (o modificacions sobre info de les existents, o propostes d’eliminació, …); envia les teves propostes via el formulari que trobaràs al menú de la pàgina!
recursos3s.org
Logo